• Foto: Petr Kříž

  • Foto: Petr Kříž

  • Foto: Petr Kříž

  • Foto: Petr Kříž

  • Foto: Petr Kříž

  • Foto: Petr Kříž

  • Foto: Petr Kříž

  • Foto: Petr Kříž

  • Foto: Petr Kříž

Kostel Most — po kolejích převezený gotický skvost

Kostel byl vystavěn po požáru starého města Most v roce 1515 na místě raně gotické baziliky. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století.


Více o historii kostela


Akce

Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

2. 12. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Půlnoční bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

24. 12. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Sváteční varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

26. 12. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Slavnostní mše na počest Matky Boží Panny Marie a k zahájení Nového roku

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

1. 1. 2024

Může se lišit jednotlivé dny


Projekty NPÚ

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme si pro vás připravili: