Mimořádné okruhy

                     Edukativní program pro děti z mateřských školek a dětských skupin
 

Projekt je zaměřen zejména na děti z mateřských školek a dětských skupin ve věku do 6 let. Cílem je seznámit děti s prostorem kostela. Představit jim - úměrně jejich věku - historii této významné památky. Děti mohou také  shlédnout film o přesunu kostela, který má 15 minut. 

Vstupné

  • Děti do 6 let: 60 Kč
  • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 10 dětí) zdarma

Edukativní program pro školy - sakrální gotika na Mostecku Informace pro základní a střední školy

Projekt ,,Sakrální gotika v Mostě“ napomáhá k prohloubení kulturních znalostí žáků základních a středních škol. a je  je zaměřen zejména na žáky a studenty základních a středních škol. Jeho  cílem je seznámit žáky s vývojem gotického sakrálního slohu, který byl jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších stavebních slohů v Čechách a v Evropě vůbec. Alespoň z části se tak snažíme přiblížit současníkům dobu středověku a také střípky bohaté historie Mostecka, které nám zůstaly. Projekt vhodný spíše pro děti od 2. stupně základních škol.

Vstupné

  • Děti od 6 do 17 let: 120 Kč
  • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 10 dětí) zdarma

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Bc. Zuzana Klimplová

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 546
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
Kostelní 289/, Most 43401
Od roku 2002 do roku 2011 zaměstnána u NPÚ jako průvodkyně kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po mateřské dovolené v roce 2016 návrat do kostela na pozici referenta majetkové správy, od roku 2017 se stala zástupkyní kastelánky. V roce 2022 úspěšně absolvovala na Filozofické univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem studium historie. Od 1. března 2022 byla na základě výběrového řízení jmenována vedoucí správy objektu – kastelánkou.

Dana Benešová

  • pokladní
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 030 513
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
Kostelní 289/, Most 43401