Informace pro snoubence

Vážení snoubenci, děkujeme vám, že jste si pro vstup do společného života vybrali právě kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo kapli Svatého Ducha.

První krok, který musíte učinit, pokud se rozhodnete pro svatbu mimo obřadní síň mosteckého Magistrátu, je zajít na matriku. Zde uhradíte poplatek dle ceníku Magistrátu města Mostu za to, že se obřad bude konat mimo zdi Magistrátu. Ale především právě zde zjistíte svatební termíny, vypsané pro konkrétní rok. Termín si zde zarezervujete a pracovnice úřadu Vám vystaví tiskopis, který odnesete do kanceláře správy kostela Nanebevzetí Panny Marie (je nutné domluvit si schůzku na telefonním čísle 724 663 546), kde Vám ho potvrdíme a Vy jej nyní musíte znovu odnést na matriku. Teď již máte termín svatby zarezervovaný na matrice i na správě kostela a nic již nebrání tomu, abyste začali plánovat svůj nejkrásnější den. V případě, že chcete, aby Váš obřad byl církevní, pak prosím kontaktujte farní úřad (odkaz ZDE), a to minimálně 3 měsíce předem. I v případě církevního obřadu je ale nutné kontaktovat matriku města Mostu.

Pro veřejnost je kostel Nanebevzetí Panny Marie opětovně zpřístupněn od roku 1988. Vysvěcení kostela proběhlo ve dnech 19. a 20. června roku 1993, tohoto aktu se zhostil Biskup Josef Koukl. Přesto v kostele Nanebevzetí Panny Marie neprobíhají jen svatby církevní, ale také civilní obřady.

Pokud se rozhodnete  pro svatební obřad v kostele Nanebevzetí Panny Marie, pak byste měli vědět, že v kostele je 166 míst k sezení. V ceně je zahrnuta i výzdoba kostela. Máte také možnost přinést si vlastnoručně vybrané skladby na flash disku. Pokud ale budete chtít, aby na Vaší svatbě zazněly varhany, tak platba je  1.200 Kč a hradí se přímo panu varhaníkovi.  Kontakt lze získat na správě kostela u kastelánky Bc. Zuzany Klimplové.

Stanovená cena pronájmu je platná pro rok 2022, v roce 2023 může dojít ke změně.

 

V případě, že plánujete komornější obřad, pak pro Vás ta pravá volba bude uspořádat svatbu v kapli Svatého Ducha, jež těsně sousedí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. První zmínka o špitálním kostele Svatého Ducha je uvedena na listině vydané radou města Mostu z 26. července 1351 a je nejstarší dochovanou památkou v Mostě.  Kostel, s jeho výjimečně zachovalou a slohově čistou gotickou stavbou, řadíme mezi významné památky v Čechách, neboť takto zachovalých staveb je velmi málo. Kostelík je vhodný pro cca 40 svatebních hostů.

 

Stanovená cena pronájmu je platná pro rok 2022, v roce 2023 může dojít ke změně.

  • Poplatek za pronájem kostela či kaple a služby související se svatebním obřadem se hradí v kanceláři kastelánky,  a to v hotovosti.
  • Upozorňujeme snoubence, že ohledně konkrétních skladeb je nutné se vždy v řádném předstihu domluvit s panem varhaníkem.
  • Fotografování v kostele je možné pouze pro snoubence, jejichž svatební obřad proběhl v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
  • Před kostelem i kaplí je přísně zakázáno házení rýže, vystřelovacích konfet a umělých okvětních lístků. V kostele je povoleno pouze házení  umělých okvětních lístků, vše ostatní je zakázáno.
  • V případě zrušení svatby ze strany snoubenců se poplatky nevrací.

Pro bližší informace ohledně svatebního obřadu volejte na telefonní číslo 724 663 546.

 

 


PO DOBU KONÁNÍ OBŘADU JE KOSTEL PŘÍSTUPNÝ JEN SVATEBNÍM HOSTŮM, PRO VEŘEJNOST JE UZAVŘEN.

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Bc. Zuzana Klimplová

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Kostelní 289/, Most 43401
Od roku 2002 do roku 2011 zaměstnána u NPÚ jako průvodkyně kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po mateřské dovolené v roce 2016 návrat do kostela na pozici referenta majetkové správy, od roku 2017 se stala zástupkyní kastelánky. V roce 2022 úspěšně absolvovala na Filozofické univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem studium historie. Od 1. března 2022 byla na základě výběrového řízení jmenována vedoucí správy objektu – kastelánkou.