O kostelu

 

Pro veřejnost je kostel Nanebevzetí Panny Marie opětovně zpřístupněn od roku 1988. V roce 1993 byly po dvou letech dokončeny stavební a restaurátorské práce na 17 metrů vysokém barokním oltáři a kostel mohl být vysvěcen. Vysvěcení kostela proběhlo ve dnech 19. a 20. června roku 1993, tohoto aktu se zhostil Biskup Josef Koukl. Několikrát v roce se tedy v mosteckém kostele konají bohoslužby a také svatební obřady, jež mohou být jak civilní, tak církevní. Z původního bohatého vybavení chrámu se dochovala řada umělecky hodnotných děl, dokládajících provázanost se sasko-míšeňským okruhem.

Nedílnou součást interiérové architektury tvoří renesanční reliéfní polychromované výjevy ze Starého a Nového zákona na poprsnici empory.

Do kostela se vrátily renesanční kamenné epitafy významných mosteckých měšťanů, např. Mikuláše Riese, zlatníka dlouholetého ředitele stavby chrámu, i epitaf Uršuly a Magdaleny z rodu Veitmíle.

Správu kostela zajišťuje Národní památkový ústav, je tedy ve vlastnictví státu.

8. února 2010 se kostel Nanebevzetí Panny Marie stal  národní kulturní památkou.

Pro přechod do fotogalerie ZDE

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Bc. Zuzana Klimplová

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 546
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
Kostelní 289/, Most 43401
Od roku 2002 do roku 2011 zaměstnána u NPÚ jako průvodkyně kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po mateřské dovolené v roce 2016 návrat do kostela na pozici referenta majetkové správy, od roku 2017 se stala zástupkyní kastelánky. V roce 2022 úspěšně absolvovala na Filozofické univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem studium historie. Od 1. března 2022 byla na základě výběrového řízení jmenována vedoucí správy objektu – kastelánkou.

Dana Benešová

  • pokladní
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 030 513
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
Kostelní 289/, Most 43401