Slavnostní mše na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Foto: Petr Kříž- oltář kostela
Mše svatá, konaná na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie, kterou budou sloužit děkan římskokatolické farnosti P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., , O.Ct.