Půlnoční bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Foto: archiv kostela NPM Most - oltář kostela

Tradiční Půlnoční bohoslužba, konaná dne 24. prosince od 22.30 hodin, kterou bude sloužit děkan římskokatolické farnosti-děkanství Most  P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr.