Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Foto archiv kostel Most
Adventní koncert pořádaný Statutárním městem Most v součinnosti s Ústeckým krajem a konaný v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.