Slavnostní mše na počest Matky Boží Panny Marie a k zahájení Nového roku

Foto archiv kostel Most

Slavnostní mše, konaná na počest Matky Boží Panny Marie a k zahájení Nového roku.

Mši bude sloužit děkan římskokatolické farnosti P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., , O.Ct.